Překlady Litoměřice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litoměřice

Překlad Litoměřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litoměřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litoměřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litoměřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litoměřice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Litoměřice: Diplomové práce, Abstrakt, Email, Bakalářské práce, Novinové články, Vědecké práce, Dopis, Videa, Životopisy, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Právní překlady Litoměřice: Směrnice EU, Odvolání, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo

Ekonomické překlady Litoměřice: Výroční zprávy, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení

Technické překlady Litoměřice: Odborný text, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy, Manuál

Soudní překlady, úřední překlady Litoměřice: Vysvědčení, Plná moc, Diplom, Soudní žaloba, Certifikát, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Rodný list, Vysvědčení, Rozsudek, Stanovy, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Živnostenský list, Odvolání, Oddací list, Norma

Prezentační překlady Litoměřice: Tiskoviny, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, Průvodce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Litoměřice, Korektura Litoměřice, Odborné překlady Litoměřice, Právní překlady Litoměřice, Překladatelská agentura Litoměřice, Soudní překladatel Litoměřice, Soudní překlady Litoměřice, Technické překlady Litoměřice, Tlumočení Litoměřice