Překlady Litoměřice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litoměřice

Překlad Litoměřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litoměřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litoměřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litoměřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litoměřice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Litoměřice: Prohlášení o shodě, Odborný text, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Norma, Příručka, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy

Právní překlady Litoměřice: Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Odvolání

Ekonomické překlady Litoměřice: Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Litoměřice: Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Stanovy, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Společenská smlouva, Živnostenský list, Soudní žaloba, Notářský zápis, Rodný list, Vysvědčení, Certifikát, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Odvolání, Plná moc, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Norma, Diplom

Prezentační překlady Litoměřice: Webové stránky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Reklama, Letáky, Katalog, PPC reklama, Průvodce

Všeobecné překlady Litoměřice: Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Videa, Dopis, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Litoměřice, Korektura Litoměřice, Odborné překlady Litoměřice, Právní překlady Litoměřice, Překladatelská agentura Litoměřice, Soudní překladatel Litoměřice, Soudní překlady Litoměřice, Technické překlady Litoměřice, Tlumočení Litoměřice, Překlady fancouzštiny Litoměřice, Překlady italštiny Litoměřice, Překlady maďarštiny Litoměřice, Překlady španělštiny Litoměřice, Překlady ukrajinštiny Litoměřice