Překlady Liberec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Liberec

Překlad Liberec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Liberec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Liberec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Liberec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Liberec nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Liberec: Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Občanské právo, Žaloba, Smlouva

Ekonomické překlady Liberec: Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Liberec: Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa, Email, Dopis, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Vědecké práce

Prezentační překlady Liberec: Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Reklama, Tiskoviny, Knihy, Webové stránky, Inzertní a PR články, Letáky, Prezentace, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Liberec: Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Revizní zpráva, Certifikát, Apostila, Rozsudek, Rodný list, Diplom, Norma, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Odvolání, Vysvědčení, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Oddací list, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu

Technické překlady Liberec: Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text, Certifikát, Technická zpráva, Norma, Technologické postupy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Liberec, Korektura Liberec, Odborné překlady Liberec, Právní překlady Liberec, Překladatelská agentura Liberec, Soudní překladatel Liberec, Soudní překlady Liberec, Technické překlady Liberec, Tlumočení Liberec, Překlady fancouzštiny Liberec, Překlady italštiny Liberec, Překlady maďarštiny Liberec, Překlady španělštiny Liberec, Překlady ukrajinštiny Liberec