Překlady Liberec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Liberec

Překlad Liberec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Liberec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Liberec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Liberec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Liberec nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Liberec: Účetní výkazy, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení

Právní překlady Liberec: Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo

Prezentační překlady Liberec: Prezentace, Reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny

Všeobecné překlady Liberec: Email, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Novinové články, Životopisy

Technické překlady Liberec: Certifikát, Revizní zpráva, Příručka, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text

Soudní překlady, úřední překlady Liberec: Rozsudek, Norma, Plná moc, Vysvědčení, Stanovy, Rodný list, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Apostila, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Diplom, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Živnostenský list, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Liberec, Korektura Liberec, Odborné překlady Liberec, Právní překlady Liberec, Překladatelská agentura Liberec, Soudní překladatel Liberec, Soudní překlady Liberec, Technické překlady Liberec, Tlumočení Liberec