Překlady Krnov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krnov

Překlad Krnov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krnov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krnov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krnov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krnov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Krnov: Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Krnov: Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Krnov: Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Vědecké práce, Dopis, Email, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce

Technické překlady Krnov: Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy, Manuál, Certifikát

Soudní překlady, úřední překlady Krnov: Soudní žaloba, Diplom, Revizní zpráva, Stanovy, Certifikát, Apostila, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Živnostenský list, Plná moc, Rozsudek, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Společenská smlouva, Norma, Potvrzení o studiu

Prezentační překlady Krnov: Tiskoviny, Webové stránky, Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Katalog, Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Krnov, Korektura Krnov, Odborné překlady Krnov, Právní překlady Krnov, Překladatelská agentura Krnov, Soudní překladatel Krnov, Soudní překlady Krnov, Technické překlady Krnov, Tlumočení Krnov