Překlady Krnov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krnov

Překlad Krnov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krnov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krnov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krnov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krnov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Krnov: Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Krnov: Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Letáky, Průvodce, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Krnov: Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Krnov: Novinové články, Email, Diplomové práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Dopis, Životopisy, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Abstrakt

Technické překlady Krnov: Revizní zpráva, Návod k použití, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Manuál, Norma, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Krnov: Certifikát, Plná moc, Soudní žaloba, Diplom, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Norma, Úmrtní list, Vysvědčení, Odvolání, Vysvědčení, Rodný list, Oddací list, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Apostila, Revizní zpráva, Rozsudek, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Krnov, Korektura Krnov, Odborné překlady Krnov, Právní překlady Krnov, Překladatelská agentura Krnov, Soudní překladatel Krnov, Soudní překlady Krnov, Technické překlady Krnov, Tlumočení Krnov, Překlady fancouzštiny Krnov, Překlady italštiny Krnov, Překlady maďarštiny Krnov, Překlady španělštiny Krnov, Překlady ukrajinštiny Krnov