Překlady Jičín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jičín

Překlad Jičín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jičín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jičín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jičín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jičín nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Jičín: Žaloba, Dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Jičín: Apostila, Úmrtní list, Živnostenský list, Stanovy, Odvolání, Vysvědčení, Certifikát, Rozsudek, Norma, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Oddací list, Pracovní smlouva, Plná moc, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Notářský zápis, Diplom, Soudní žaloba

Ekonomické překlady Jičín: Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Prezentační překlady Jičín: Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Letáky, Prezentace

Technické překlady Jičín: Návod k použití, Norma, Certifikát, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Manuál, Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Jičín: Email, Bakalářské práce, Videa, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jičín, Korektura Jičín, Odborné překlady Jičín, Právní překlady Jičín, Překladatelská agentura Jičín, Soudní překladatel Jičín, Soudní překlady Jičín, Technické překlady Jičín, Tlumočení Jičín