Překlady Jičín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jičín

Překlad Jičín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jičín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jičín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jičín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jičín nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Jičín: Příručka, Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát, Technická zpráva, Norma, Revizní zpráva

Právní překlady Jičín: Žaloba, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Prezentační překlady Jičín: PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Letáky, Průvodce, Reklama, Knihy, Tiskoviny, Prezentace, Katalog

Ekonomické překlady Jičín: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů

Všeobecné překlady Jičín: Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa, Vědecké práce, Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Jičín: Vysvědčení, Odvolání, Průkaz totožnosti, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Certifikát, Živnostenský list, Apostila, Revizní zpráva, Stanovy, Úmrtní list, Plná moc, Norma, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Oddací list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Diplom, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jičín, Korektura Jičín, Odborné překlady Jičín, Právní překlady Jičín, Překladatelská agentura Jičín, Soudní překladatel Jičín, Soudní překlady Jičín, Technické překlady Jičín, Tlumočení Jičín, Překlady fancouzštiny Jičín, Překlady italštiny Jičín, Překlady maďarštiny Jičín, Překlady španělštiny Jičín, Překlady ukrajinštiny Jičín