Překlady Dubňany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dubňany

Překlad Dubňany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dubňany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dubňany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dubňany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dubňany nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Dubňany: Návod k obsluze, Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Dubňany: Firemní korespondence, Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Email, Dopis, Vědecké práce

Ekonomické překlady Dubňany: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Dubňany: Tiskoviny, Reklama, PPC reklama, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, Inzertní a PR články, Katalog

Právní překlady Dubňany: Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání

Soudní překlady, úřední překlady Dubňany: Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Odvolání, Oddací list, Soudní žaloba, Rozsudek, Pracovní smlouva, Norma, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Rodný list, Plná moc, Úmrtní list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Diplom, Stanovy, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dubňany, Korektura Dubňany, Odborné překlady Dubňany, Právní překlady Dubňany, Překladatelská agentura Dubňany, Soudní překladatel Dubňany, Soudní překlady Dubňany, Technické překlady Dubňany, Tlumočení Dubňany, Překlady fancouzštiny Dubňany, Překlady italštiny Dubňany, Překlady maďarštiny Dubňany, Překlady španělštiny Dubňany, Překlady ukrajinštiny Dubňany