Překlady Dubňany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dubňany

Překlad Dubňany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dubňany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dubňany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dubňany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dubňany nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Dubňany: Příručka, Odborný text, Revizní zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Návod k použití, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k obsluze, Manuál

Právní překlady Dubňany: Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba

Prezentační překlady Dubňany: Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Katalog, Průvodce, Letáky, Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Dubňany: Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Dubňany: Email, Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Životopisy, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Dubňany: Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Rodný list, Zakladatelská listina, Oddací list, Certifikát, Rozsudek, Apostila, Norma, Vysvědčení, Notářský zápis, Revizní zpráva, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dubňany, Korektura Dubňany, Odborné překlady Dubňany, Právní překlady Dubňany, Překladatelská agentura Dubňany, Soudní překladatel Dubňany, Soudní překlady Dubňany, Technické překlady Dubňany, Tlumočení Dubňany