Překlady Dolní Poustevna

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dolní Poustevna

Překlad Dolní Poustevna

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dolní Poustevna.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dolní Poustevna

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dolní Poustevna bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dolní Poustevna nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Dolní Poustevna: Obchodní právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace

Technické překlady Dolní Poustevna: Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Norma, Odborný text, Návod k použití, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát

Všeobecné překlady Dolní Poustevna: Diplomové práce, Videa, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články

Prezentační překlady Dolní Poustevna: Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, Tiskoviny, Knihy, Průvodce

Ekonomické překlady Dolní Poustevna: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Dolní Poustevna: Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Úmrtní list, Odvolání, Apostila, Certifikát, Norma, Stanovy, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Diplom, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Vysvědčení, Oddací list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dolní Poustevna, Korektura Dolní Poustevna, Odborné překlady Dolní Poustevna, Právní překlady Dolní Poustevna, Překladatelská agentura Dolní Poustevna, Soudní překladatel Dolní Poustevna, Soudní překlady Dolní Poustevna, Technické překlady Dolní Poustevna, Tlumočení Dolní Poustevna, Překlady fancouzštiny Dolní Poustevna, Překlady italštiny Dolní Poustevna, Překlady maďarštiny Dolní Poustevna, Překlady španělštiny Dolní Poustevna, Překlady ukrajinštiny Dolní Poustevna