Překlady Dolní Poustevna

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dolní Poustevna

Překlad Dolní Poustevna

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dolní Poustevna.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dolní Poustevna

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dolní Poustevna bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dolní Poustevna nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Dolní Poustevna: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie

Právní překlady Dolní Poustevna: Občanské právo, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Dolní Poustevna: Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Živnostenský list, Společenská smlouva, Diplom, Plná moc, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Vysvědčení, Stanovy, Rozsudek, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Odvolání, Průkaz totožnosti, Norma, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Oddací list, Certifikát

Technické překlady Dolní Poustevna: Prohlášení o shodě, Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Norma, Odborný text, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva

Prezentační překlady Dolní Poustevna: Tiskoviny, Reklama, Katalog, PPC reklama, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace

Všeobecné překlady Dolní Poustevna: Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dolní Poustevna, Korektura Dolní Poustevna, Odborné překlady Dolní Poustevna, Právní překlady Dolní Poustevna, Překladatelská agentura Dolní Poustevna, Soudní překladatel Dolní Poustevna, Soudní překlady Dolní Poustevna, Technické překlady Dolní Poustevna, Tlumočení Dolní Poustevna