Překlady Dolní Kounice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dolní Kounice

Překlad Dolní Kounice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dolní Kounice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dolní Kounice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dolní Kounice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dolní Kounice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Dolní Kounice: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo

Technické překlady Dolní Kounice: Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Příručka, Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Manuál

Prezentační překlady Dolní Kounice: Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Průvodce, Reklama, Knihy, Letáky, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Dolní Kounice: Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt, Novinové články, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Videa, Email, Vědecké práce, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Dolní Kounice: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Dolní Kounice: Pracovní smlouva, Oddací list, Vysvědčení, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Apostila, Norma, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Plná moc, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Úmrtní list, Soudní žaloba, Živnostenský list, Rodný list, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dolní Kounice, Korektura Dolní Kounice, Odborné překlady Dolní Kounice, Právní překlady Dolní Kounice, Překladatelská agentura Dolní Kounice, Soudní překladatel Dolní Kounice, Soudní překlady Dolní Kounice, Technické překlady Dolní Kounice, Tlumočení Dolní Kounice, Překlady fancouzštiny Dolní Kounice, Překlady italštiny Dolní Kounice, Překlady maďarštiny Dolní Kounice, Překlady španělštiny Dolní Kounice, Překlady ukrajinštiny Dolní Kounice