Překlady Dolní Kounice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dolní Kounice

Překlad Dolní Kounice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dolní Kounice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dolní Kounice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dolní Kounice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dolní Kounice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Dolní Kounice: Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Technické překlady Dolní Kounice: Odborný text, Návod k použití, Certifikát, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy

Právní překlady Dolní Kounice: Občanské právo, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty

Všeobecné překlady Dolní Kounice: Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce, Dopis, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Email, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt

Prezentační překlady Dolní Kounice: Knihy, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Webové stránky, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Dolní Kounice: Plná moc, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Notářský zápis, Rodný list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Diplom, Certifikát, Rozsudek, Revizní zpráva, Norma, Apostila, Odvolání, Oddací list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dolní Kounice, Korektura Dolní Kounice, Odborné překlady Dolní Kounice, Právní překlady Dolní Kounice, Překladatelská agentura Dolní Kounice, Soudní překladatel Dolní Kounice, Soudní překlady Dolní Kounice, Technické překlady Dolní Kounice, Tlumočení Dolní Kounice