Překlady Český Krumlov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Český Krumlov

Překlad Český Krumlov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Český Krumlov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Český Krumlov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Český Krumlov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Český Krumlov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Český Krumlov: Novinové články, Abstrakt, Dopis, Videa, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Vědecké práce

Ekonomické překlady Český Krumlov: Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Český Krumlov: Rozsudek, Notářský zápis, Norma, Diplom, Revizní zpráva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Oddací list, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Apostila, Rodný list, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Odvolání

Technické překlady Český Krumlov: Návod k použití, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát

Právní překlady Český Krumlov: Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Prezentační překlady Český Krumlov: Průvodce, Prezentace, Letáky, Katalog, PPC reklama, Webové stránky, Knihy, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Český Krumlov, Korektura Český Krumlov, Odborné překlady Český Krumlov, Právní překlady Český Krumlov, Překladatelská agentura Český Krumlov, Soudní překladatel Český Krumlov, Soudní překlady Český Krumlov, Technické překlady Český Krumlov, Tlumočení Český Krumlov, Překlady fancouzštiny Český Krumlov, Překlady italštiny Český Krumlov, Překlady maďarštiny Český Krumlov, Překlady španělštiny Český Krumlov, Překlady ukrajinštiny Český Krumlov