Překlady Český Krumlov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Český Krumlov

Překlad Český Krumlov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Český Krumlov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Český Krumlov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Český Krumlov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Český Krumlov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Český Krumlov: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Právní překlady Český Krumlov: Smlouva, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty

Technické překlady Český Krumlov: Technologické postupy, Manuál, Příručka, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Certifikát, Návod k použití

Prezentační překlady Český Krumlov: Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, Reklama, Průvodce, Letáky

Všeobecné překlady Český Krumlov: Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Videa, Dopis, Email, Firemní korespondence, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Český Krumlov: Vysvědčení, Oddací list, Certifikát, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Rozsudek, Norma, Apostila, Vysvědčení, Diplom, Živnostenský list, Odvolání, Revizní zpráva, Úmrtní list, Plná moc, Stanovy, Společenská smlouva, Rodný list, Potvrzení o studiu

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Český Krumlov, Korektura Český Krumlov, Odborné překlady Český Krumlov, Právní překlady Český Krumlov, Překladatelská agentura Český Krumlov, Soudní překladatel Český Krumlov, Soudní překlady Český Krumlov, Technické překlady Český Krumlov, Tlumočení Český Krumlov