Překlady Červená Řečice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Červená Řečice

Překlad Červená Řečice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Červená Řečice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Červená Řečice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Červená Řečice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Červená Řečice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Červená Řečice: Příručka, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva

Prezentační překlady Červená Řečice: PPC reklama, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, Reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace

Právní překlady Červená Řečice: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Žaloba

Všeobecné překlady Červená Řečice: Email, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Novinové články, Vědecké práce, Videa, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Abstrakt

Ekonomické překlady Červená Řečice: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Červená Řečice: Odvolání, Vysvědčení, Společenská smlouva, Stanovy, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Notářský zápis, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Diplom, Norma, Úmrtní list, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Apostila, Rodný list, Potvrzení o studiu

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Červená Řečice, Korektura Červená Řečice, Odborné překlady Červená Řečice, Právní překlady Červená Řečice, Překladatelská agentura Červená Řečice, Soudní překladatel Červená Řečice, Soudní překlady Červená Řečice, Technické překlady Červená Řečice, Tlumočení Červená Řečice