Překlady Červená Řečice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Červená Řečice

Překlad Červená Řečice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Červená Řečice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Červená Řečice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Červená Řečice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Červená Řečice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Červená Řečice: Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání

Technické překlady Červená Řečice: Revizní zpráva, Manuál, Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití, Příručka, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Červená Řečice: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Rozvahy

Všeobecné překlady Červená Řečice: Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce, Videa, Dopis, Vědecké práce, Email, Novinové články, Abstrakt, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Prezentační překlady Červená Řečice: Tiskoviny, Letáky, Knihy, Reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, PPC reklama, Průvodce, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Červená Řečice: Rozsudek, Rodný list, Průkaz totožnosti, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Stanovy, Notářský zápis, Plná moc, Odvolání, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Diplom, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Červená Řečice, Korektura Červená Řečice, Odborné překlady Červená Řečice, Právní překlady Červená Řečice, Překladatelská agentura Červená Řečice, Soudní překladatel Červená Řečice, Soudní překlady Červená Řečice, Technické překlady Červená Řečice, Tlumočení Červená Řečice, Překlady fancouzštiny Červená Řečice, Překlady italštiny Červená Řečice, Překlady maďarštiny Červená Řečice, Překlady španělštiny Červená Řečice, Překlady ukrajinštiny Červená Řečice