Překlady Černošice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Černošice

Překlad Černošice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Černošice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Černošice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Černošice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Černošice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Černošice: Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba

Prezentační překlady Černošice: Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Knihy, Reklama, Letáky, PPC reklama, Tiskoviny

Technické překlady Černošice: Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Certifikát, Norma, Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Návod k použití

Všeobecné překlady Černošice: Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Videa, Email, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Černošice: Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Certifikát, Vysvědčení, Plná moc, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Oddací list, Živnostenský list, Stanovy, Apostila, Pracovní smlouva, Rodný list, Revizní zpráva, Notářský zápis, Norma, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Společenská smlouva

Ekonomické překlady Černošice: Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Černošice, Korektura Černošice, Odborné překlady Černošice, Právní překlady Černošice, Překladatelská agentura Černošice, Soudní překladatel Černošice, Soudní překlady Černošice, Technické překlady Černošice, Tlumočení Černošice