Překlady Černošice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Černošice

Překlad Černošice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Černošice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Černošice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Černošice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Černošice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Černošice: Letáky, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Webové stránky, Knihy, Tiskoviny, Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Katalog

Technické překlady Černošice: Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Technická zpráva, Norma, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Certifikát, Příručka

Právní překlady Černošice: Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Směrnice EU

Ekonomické překlady Černošice: Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie

Všeobecné překlady Černošice: Životopisy, Firemní korespondence, Videa, Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Abstrakt, Dopis, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Černošice: Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Stanovy, Odvolání, Soudní žaloba, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Oddací list, Zakladatelská listina, Rodný list, Plná moc, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Úmrtní list, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Společenská smlouva, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Norma, Notářský zápis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Černošice, Korektura Černošice, Odborné překlady Černošice, Právní překlady Černošice, Překladatelská agentura Černošice, Soudní překladatel Černošice, Soudní překlady Černošice, Technické překlady Černošice, Tlumočení Černošice, Překlady fancouzštiny Černošice, Překlady italštiny Černošice, Překlady maďarštiny Černošice, Překlady španělštiny Černošice, Překlady ukrajinštiny Černošice