Překlady Bystřice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bystřice

Překlad Bystřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bystřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bystřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bystřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bystřice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bystřice: Žaloba, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smlouva, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Bystřice: Diplomové práce, Dopis, Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Abstrakt, Vědecké práce, Životopisy, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence

Technické překlady Bystřice: Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Norma, Odborný text, Příručka

Ekonomické překlady Bystřice: Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Bystřice: Inzertní a PR články, Průvodce, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, Tiskoviny, Letáky, Knihy, Katalog, Reklama, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Bystřice: Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Plná moc, Notářský zápis, Soudní žaloba, Stanovy, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Diplom, Certifikát, Úmrtní list, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Revizní zpráva, Oddací list, Norma, Apostila, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bystřice, Korektura Bystřice, Odborné překlady Bystřice, Právní překlady Bystřice, Překladatelská agentura Bystřice, Soudní překladatel Bystřice, Soudní překlady Bystřice, Technické překlady Bystřice, Tlumočení Bystřice, Překlady fancouzštiny Bystřice, Překlady italštiny Bystřice, Překlady maďarštiny Bystřice, Překlady španělštiny Bystřice, Překlady ukrajinštiny Bystřice