Překlady Bystřice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bystřice

Překlad Bystřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bystřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bystřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bystřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bystřice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bystřice: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Odvolání, Obchodní právo

Technické překlady Bystřice: Prohlášení o shodě, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Manuál, Technologické postupy

Ekonomické překlady Bystřice: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů

Prezentační překlady Bystřice: Katalog, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Webové stránky, Reklama, Prezentace, Knihy, Tiskoviny, Průvodce, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Bystřice: Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Rodný list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Norma, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Revizní zpráva, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Oddací list, Zakladatelská listina, Certifikát, Soudní žaloba, Plná moc, Notářský zápis, Apostila, Vysvědčení, Odvolání, Stanovy, Rozsudek, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné překlady Bystřice: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Videa, Email, Bakalářské práce, Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bystřice, Korektura Bystřice, Odborné překlady Bystřice, Právní překlady Bystřice, Překladatelská agentura Bystřice, Soudní překladatel Bystřice, Soudní překlady Bystřice, Technické překlady Bystřice, Tlumočení Bystřice