Překlady Brtnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brtnice

Překlad Brtnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brtnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brtnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brtnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brtnice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Brtnice: Firemní korespondence, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Dopis, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Email, Bakalářské práce, Vědecké práce

Ekonomické překlady Brtnice: Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Brtnice: Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Katalog, Prezentace, Knihy, Webové stránky, Inzertní a PR články, Reklama, Průvodce

Právní překlady Brtnice: Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo

Technické překlady Brtnice: Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Příručka, Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text

Soudní překlady, úřední překlady Brtnice: Zakladatelská listina, Diplom, Stanovy, Vysvědčení, Notářský zápis, Vysvědčení, Plná moc, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Oddací list, Rodný list, Apostila, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Norma, Certifikát, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Brtnice, Korektura Brtnice, Odborné překlady Brtnice, Právní překlady Brtnice, Překladatelská agentura Brtnice, Soudní překladatel Brtnice, Soudní překlady Brtnice, Technické překlady Brtnice, Tlumočení Brtnice