Překlady Brtnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brtnice

Překlad Brtnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brtnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brtnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brtnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brtnice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Brtnice: Životopisy, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Email, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Novinové články

Ekonomické překlady Brtnice: Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy

Technické překlady Brtnice: Certifikát, Prohlášení o shodě, Manuál, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Technologické postupy

Prezentační překlady Brtnice: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Knihy, Reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Tiskoviny, Letáky, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Brtnice: Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Notářský zápis, Úmrtní list, Stanovy, Pracovní smlouva, Rozsudek, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Diplom, Společenská smlouva, Vysvědčení, Revizní zpráva, Norma, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Plná moc, Soudní žaloba, Živnostenský list, Rodný list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát

Právní překlady Brtnice: Dokumenty, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Brtnice, Korektura Brtnice, Odborné překlady Brtnice, Právní překlady Brtnice, Překladatelská agentura Brtnice, Soudní překladatel Brtnice, Soudní překlady Brtnice, Technické překlady Brtnice, Tlumočení Brtnice, Překlady fancouzštiny Brtnice, Překlady italštiny Brtnice, Překlady maďarštiny Brtnice, Překlady španělštiny Brtnice, Překlady ukrajinštiny Brtnice