Překlady Bechyně

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bechyně

Překlad Bechyně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bechyně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bechyně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bechyně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bechyně nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Bechyně: Knihy, Inzertní a PR články, Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Katalog, Průvodce, Tiskoviny, Reklama, PPC reklama

Všeobecné překlady Bechyně: Bakalářské práce, Abstrakt, Videa, Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Novinové články, Životopisy, Vědecké práce

Právní překlady Bechyně: Dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU

Technické překlady Bechyně: Odborný text, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Norma, Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Bechyně: Odvolání, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Úmrtní list, Soudní žaloba, Rozsudek, Stanovy, Rodný list, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Apostila, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Diplom, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Plná moc

Ekonomické překlady Bechyně: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Rozvahy, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bechyně, Korektura Bechyně, Odborné překlady Bechyně, Právní překlady Bechyně, Překladatelská agentura Bechyně, Soudní překladatel Bechyně, Soudní překlady Bechyně, Technické překlady Bechyně, Tlumočení Bechyně