Překlady Bechyně

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bechyně

Překlad Bechyně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bechyně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bechyně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bechyně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bechyně nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bechyně: Dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Bechyně: Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Technické překlady Bechyně: Manuál, Odborný text, Norma, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Certifikát

Soudní překlady, úřední překlady Bechyně: Zakladatelská listina, Rozsudek, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Rodný list, Oddací list, Certifikát, Úmrtní list, Stanovy, Norma, Průkaz totožnosti, Odvolání, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Apostila, Notářský zápis, Vysvědčení

Prezentační překlady Bechyně: Tiskoviny, Inzertní a PR články, Prezentace, Reklama, Webové stránky, Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky, Katalog, PPC reklama, Průvodce

Všeobecné překlady Bechyně: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Dopis, Email, Firemní korespondence, Abstrakt, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bechyně, Korektura Bechyně, Odborné překlady Bechyně, Právní překlady Bechyně, Překladatelská agentura Bechyně, Soudní překladatel Bechyně, Soudní překlady Bechyně, Technické překlady Bechyně, Tlumočení Bechyně, Překlady fancouzštiny Bechyně, Překlady italštiny Bechyně, Překlady maďarštiny Bechyně, Překlady španělštiny Bechyně, Překlady ukrajinštiny Bechyně