Expresní překlady Otrokovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Otrokovice

Expresní překlad Otrokovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Otrokovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Otrokovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Otrokovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Otrokovice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Otrokovice: Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny, Knihy, Webové stránky, Letáky, Prezentace, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Billboardy a plakáty

Právní překlady Otrokovice: Dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva

Všeobecné překlady Otrokovice: Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Dopis, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa

Ekonomické překlady Otrokovice: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy

Technické překlady Otrokovice: Návod k použití, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Norma, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Otrokovice: Apostila, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Vysvědčení, Rozsudek, Diplom, Stanovy, Živnostenský list, Revizní zpráva, Certifikát, Norma, Plná moc, Rodný list, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Odvolání, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad