Expresní překlady Osek

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Osek

Expresní překlad Osek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Osek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Osek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Osek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Osek nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Osek: Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy, Manuál, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Příručka

Právní překlady Osek: Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smlouva, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání

Ekonomické překlady Osek: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Osek: Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Diplomové práce, Abstrakt, Dopis

Prezentační překlady Osek: Tiskoviny, Knihy, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Osek: Notářský zápis, Apostila, Certifikát, Norma, Odvolání, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Oddací list, Společenská smlouva, Diplom, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Úmrtní list, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Vysvědčení, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad