Expresní překlady Oloví

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Oloví

Expresní překlad Oloví

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Oloví.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Oloví

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Oloví bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Oloví nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Oloví: Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Odvolání, Dokumenty

Technické překlady Oloví: Norma, Odborný text, Technická zpráva, Manuál, Návod k použití, Certifikát, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy

Všeobecné překlady Oloví: Vědecké práce, Bakalářské práce, Životopisy, Dopis, Email, Firemní korespondence, Videa, Abstrakt, Novinové články, Překlady webových stránek, Diplomové práce

Ekonomické překlady Oloví: Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Oloví: Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace, Letáky, Průvodce, Tiskoviny, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Oloví: Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Rodný list, Certifikát, Plná moc, Odvolání, Revizní zpráva, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Norma, Apostila, Notářský zápis, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Živnostenský list, Diplom

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad