Expresní překlady Odry

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Odry

Expresní překlad Odry

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Odry.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Odry

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Odry bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Odry nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Odry: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy, Audity projektů

Právní překlady Odry: Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání

Prezentační překlady Odry: Inzertní a PR články, Reklama, Průvodce, Knihy, Katalog, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Všeobecné překlady Odry: Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Email

Technické překlady Odry: Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Odry: Rodný list, Úmrtní list, Apostila, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Vysvědčení, Certifikát, Stanovy, Norma, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Diplom, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad