Expresní překlady Nové Město nad Metují

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Město nad Metují

Expresní překlad Nové Město nad Metují

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Město nad Metují.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Město nad Metují

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Město nad Metují bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Město nad Metují nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Nové Město nad Metují: Revizní zpráva, Manuál, Norma, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Odborný text, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Nové Město nad Metují: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Právní překlady Nové Město nad Metují: Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Nové Město nad Metují: Dopis, Email, Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Nové Město nad Metují: Reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Nové Město nad Metují: Společenská smlouva, Oddací list, Stanovy, Živnostenský list, Apostila, Soudní žaloba, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Revizní zpráva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Plná moc, Certifikát, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Norma, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad