Expresní překlady Netolice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Netolice

Expresní překlad Netolice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Netolice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Netolice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Netolice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Netolice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Netolice: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty

Technické překlady Netolice: Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k použití, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Technologické postupy

Ekonomické překlady Netolice: Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Netolice: Tiskoviny, Prezentace, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Letáky, Katalog, Knihy, Reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Netolice: Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Dopis, Abstrakt, Novinové články, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Videa, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Netolice: Průkaz totožnosti, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Živnostenský list, Plná moc, Oddací list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Vysvědčení, Apostila, Odvolání, Norma, Certifikát, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Rodný list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad