Expresní překlady Nechanice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nechanice

Expresní překlad Nechanice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nechanice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nechanice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nechanice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nechanice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nechanice: Rozvahy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy

Právní překlady Nechanice: Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání

Technické překlady Nechanice: Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Návod k použití, Certifikát, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Nechanice: Videa, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Email, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Nechanice: Rodný list, Zakladatelská listina, Norma, Revizní zpráva, Vysvědčení, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Apostila, Notářský zápis, Stanovy, Potvrzení o studiu, Plná moc, Oddací list, Vysvědčení, Certifikát, Společenská smlouva, Diplom, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba

Prezentační překlady Nechanice: Průvodce, Katalog, Knihy, Tiskoviny, PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad