Expresní překlady Mirošov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mirošov

Expresní překlad Mirošov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mirošov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mirošov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mirošov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mirošov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Mirošov: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty

Všeobecné překlady Mirošov: Novinové články, Email, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence

Prezentační překlady Mirošov: Prezentace, Webové stránky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Průvodce, Knihy, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog

Technické překlady Mirošov: Odborný text, Technická zpráva, Manuál, Norma, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Návod k použití

Ekonomické překlady Mirošov: Rozvahy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Mirošov: Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Oddací list, Odvolání, Apostila, Plná moc, Vysvědčení, Rozsudek, Vysvědčení, Revizní zpráva, Norma, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Soudní žaloba, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Společenská smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad