Expresní překlady Milevsko

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Milevsko

Expresní překlad Milevsko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Milevsko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Milevsko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Milevsko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Milevsko nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Milevsko: Oddací list, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Rozsudek, Vysvědčení, Úmrtní list, Norma, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Odvolání, Živnostenský list, Společenská smlouva, Diplom, Stanovy, Rodný list, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti

Právní překlady Milevsko: Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo

Technické překlady Milevsko: Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Příručka, Manuál, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát

Všeobecné překlady Milevsko: Dopis, Novinové články, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa, Abstrakt, Vědecké práce

Prezentační překlady Milevsko: Knihy, PPC reklama, Reklama, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Průvodce

Ekonomické překlady Milevsko: Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad