Expresní překlady Meziměstí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Meziměstí

Expresní překlad Meziměstí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Meziměstí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Meziměstí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Meziměstí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Meziměstí nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Meziměstí: Manuál, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Revizní zpráva, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k použití, Certifikát

Právní překlady Meziměstí: Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smlouva, Právní dokumenty

Všeobecné překlady Meziměstí: Vědecké práce, Firemní korespondence, Videa, Životopisy, Překlady webových stránek, Dopis, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Email, Bakalářské práce

Prezentační překlady Meziměstí: Prezentace, Reklama, Katalog, Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Webové stránky, Knihy

Ekonomické překlady Meziměstí: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Meziměstí: Rodný list, Úmrtní list, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Certifikát, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Rozsudek, Soudní žaloba, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Společenská smlouva, Odvolání, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Notářský zápis, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Stanovy, Zakladatelská listina, Diplom, Apostila

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad