Expresní překlady Město Touškov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Město Touškov

Expresní překlad Město Touškov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Město Touškov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Město Touškov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Město Touškov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Město Touškov nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Město Touškov: Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání

Prezentační překlady Město Touškov: PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Katalog, Knihy, Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky

Technické překlady Město Touškov: Příručka, Odborný text, Revizní zpráva, Manuál, Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Norma, Prohlášení o shodě, Technologické postupy

Ekonomické překlady Město Touškov: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Město Touškov: Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články, Vědecké práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Dopis, Email, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Město Touškov: Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Odvolání, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Rozsudek, Živnostenský list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Oddací list, Stanovy, Vysvědčení, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Plná moc, Úmrtní list, Diplom

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad