Expresní překlady Lomnice nad Popelkou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lomnice nad Popelkou

Expresní překlad Lomnice nad Popelkou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lomnice nad Popelkou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lomnice nad Popelkou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lomnice nad Popelkou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lomnice nad Popelkou nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Lomnice nad Popelkou: Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy

Prezentační překlady Lomnice nad Popelkou: Letáky, Prezentace, PPC reklama, Průvodce, Tiskoviny, Webové stránky, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Katalog

Ekonomické překlady Lomnice nad Popelkou: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů

Právní překlady Lomnice nad Popelkou: Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Lomnice nad Popelkou: Průkaz totožnosti, Norma, Oddací list, Stanovy, Živnostenský list, Rozsudek, Apostila, Vysvědčení, Plná moc, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Rodný list, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Certifikát, Diplom, Společenská smlouva, Notářský zápis, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Vysvědčení

Všeobecné překlady Lomnice nad Popelkou: Vědecké práce, Životopisy, Email, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa, Diplomové práce, Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Abstrakt

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad