Expresní překlady Litomyšl

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litomyšl

Expresní překlad Litomyšl

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litomyšl.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litomyšl

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litomyšl bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litomyšl nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Litomyšl: Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny, Webové stránky, Reklama, Knihy, PPC reklama

Právní překlady Litomyšl: Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Technické překlady Litomyšl: Manuál, Odborný text, Technická zpráva, Revizní zpráva, Norma, Příručka, Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Litomyšl: Email, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Litomyšl: Rodný list, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Diplom, Potvrzení o studiu, Oddací list, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Společenská smlouva, Úmrtní list, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Norma, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Živnostenský list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Apostila

Ekonomické překlady Litomyšl: Dluhopisy, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad