Expresní překlady Lišov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lišov

Expresní překlad Lišov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lišov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lišov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lišov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lišov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Lišov: Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo

Všeobecné překlady Lišov: Bakalářské práce, Vědecké práce, Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence, Videa, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Email, Abstrakt

Technické překlady Lišov: Revizní zpráva, Manuál, Norma, Návod k použití, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy

Prezentační překlady Lišov: Webové stránky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Reklama, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Lišov: Diplom, Odvolání, Plná moc, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Vysvědčení, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Stanovy, Živnostenský list, Rozsudek, Notářský zápis, Certifikát, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Oddací list, Společenská smlouva

Ekonomické překlady Lišov: Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad