Expresní překlady Lipník nad Bečvou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lipník nad Bečvou

Expresní překlad Lipník nad Bečvou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lipník nad Bečvou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lipník nad Bečvou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lipník nad Bečvou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lipník nad Bečvou nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Lipník nad Bečvou: Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Odborný text, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Návod k obsluze

Právní překlady Lipník nad Bečvou: Žaloba, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Směrnice EU

Ekonomické překlady Lipník nad Bečvou: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Lipník nad Bečvou: Reklama, Prezentace, Webové stránky, Katalog, PPC reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Knihy

Všeobecné překlady Lipník nad Bečvou: Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence, Dopis, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Lipník nad Bečvou: Oddací list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Diplom, Rodný list, Certifikát, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Soudní žaloba, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Stanovy, Apostila, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Revizní zpráva, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad