Expresní překlady Libochovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Libochovice

Expresní překlad Libochovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Libochovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Libochovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Libochovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Libochovice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Libochovice: Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text, Manuál, Norma, Příručka, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva

Prezentační překlady Libochovice: Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Letáky, Průvodce, Webové stránky, Katalog, Knihy, Reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Libochovice: Vědecké práce, Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Abstrakt, Videa, Diplomové práce, Email

Právní překlady Libochovice: Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo

Soudní překlady, úřední překlady Libochovice: Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Norma, Stanovy, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Vysvědčení, Úmrtní list, Rodný list, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Rozsudek, Soudní žaloba, Oddací list, Živnostenský list, Apostila, Certifikát, Odvolání, Společenská smlouva

Ekonomické překlady Libochovice: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad