Expresní překlady Letovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Letovice

Expresní překlad Letovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Letovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Letovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Letovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Letovice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Letovice: Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní uzávěrky

Technické překlady Letovice: Manuál, Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Příručka

Prezentační překlady Letovice: PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Tiskoviny, Knihy, Letáky, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Letovice: Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email, Životopisy, Novinové články, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce

Právní překlady Letovice: Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Občanské právo

Soudní překlady, úřední překlady Letovice: Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Stanovy, Diplom, Odvolání, Rozsudek, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Vysvědčení, Vysvědčení, Rodný list, Pracovní smlouva, Norma, Plná moc, Úmrtní list, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad