Expresní překlady Lázně Bělohrad

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lázně Bělohrad

Expresní překlad Lázně Bělohrad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lázně Bělohrad.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lázně Bělohrad

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lázně Bělohrad bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lázně Bělohrad nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Lázně Bělohrad: Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Lázně Bělohrad: Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy

Všeobecné překlady Lázně Bělohrad: Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy, Diplomové práce, Novinové články, Dopis, Překlady webových stránek, Email

Technické překlady Lázně Bělohrad: Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text, Manuál, Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Lázně Bělohrad: Úmrtní list, Notářský zápis, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Stanovy, Plná moc, Vysvědčení, Apostila, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Diplom, Rozsudek, Rodný list, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Certifikát, Oddací list

Prezentační překlady Lázně Bělohrad: Průvodce, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, Letáky, PPC reklama, Tiskoviny

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad