Expresní překlady Kutná Hora

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kutná Hora

Expresní překlad Kutná Hora

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kutná Hora.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kutná Hora

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kutná Hora bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kutná Hora nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kutná Hora: Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání

Prezentační překlady Kutná Hora: Inzertní a PR články, Katalog, Reklama, Letáky, PPC reklama, Webové stránky, Průvodce, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Tiskoviny

Technické překlady Kutná Hora: Technická zpráva, Certifikát, Norma, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Příručka

Ekonomické překlady Kutná Hora: Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Kutná Hora: Firemní korespondence, Videa, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Email, Překlady webových stránek, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Kutná Hora: Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Vysvědčení, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Diplom, Apostila, Oddací list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Plná moc, Společenská smlouva, Stanovy, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Živnostenský list, Odvolání, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad