Expresní překlady Kuřim

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kuřim

Expresní překlad Kuřim

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kuřim.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kuřim

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kuřim bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kuřim nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kuřim: Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Kuřim: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů

Prezentační překlady Kuřim: Tiskoviny, Letáky, Knihy, Katalog, PPC reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Kuřim: Stanovy, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Rodný list, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Plná moc, Vysvědčení, Diplom, Certifikát, Apostila, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Notářský zápis, Norma, Oddací list, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Úmrtní list, Odvolání

Technické překlady Kuřim: Norma, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Kuřim: Dopis, Abstrakt, Videa, Email, Novinové články, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Životopisy, Firemní korespondence

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad