Expresní překlady Kunovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kunovice

Expresní překlad Kunovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kunovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kunovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kunovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kunovice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Kunovice: Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Letáky, Průvodce, Katalog, Webové stránky, Knihy, Prezentace, PPC reklama, Inzertní a PR články

Právní překlady Kunovice: Obchodní podmínky, Smlouva, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty

Ekonomické překlady Kunovice: Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Rozvahy

Technické překlady Kunovice: Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Certifikát, Manuál, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě, Příručka

Všeobecné překlady Kunovice: Videa, Novinové články, Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Kunovice: Živnostenský list, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Rodný list, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Diplom, Revizní zpráva, Oddací list, Úmrtní list, Plná moc, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Apostila, Stanovy, Soudní žaloba, Vysvědčení, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Společenská smlouva, Certifikát

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad