Expresní překlady Krásno

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krásno

Expresní překlad Krásno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krásno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krásno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krásno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krásno nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Krásno: Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smlouva

Prezentační překlady Krásno: Webové stránky, Reklama, Knihy, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Průvodce

Technické překlady Krásno: Technologické postupy, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Norma, Manuál, Příručka, Technická zpráva

Ekonomické překlady Krásno: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Krásno: Oddací list, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Rodný list, Průkaz totožnosti, Apostila, Certifikát, Diplom, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Norma, Plná moc, Živnostenský list, Vysvědčení, Odvolání, Rozsudek, Vysvědčení, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Úmrtní list, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Krásno: Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad