Expresní překlady Kraj Vysočina

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Vysočina

Expresní překlad Kraj Vysočina

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Vysočina.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Vysočina

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Vysočina bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Vysočina nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kraj Vysočina: Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty

Technické překlady Kraj Vysočina: Revizní zpráva, Manuál, Norma, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technická zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy, Odborný text

Ekonomické překlady Kraj Vysočina: Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Kraj Vysočina: Životopisy, Bakalářské práce, Email, Dopis, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Kraj Vysočina: Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Katalog, Knihy, Tiskoviny, Letáky, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Vysočina: Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Rodný list, Společenská smlouva, Notářský zápis, Diplom, Odvolání, Pracovní smlouva, Oddací list, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Plná moc, Zakladatelská listina, Certifikát, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Rozsudek, Živnostenský list, Norma, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad