Expresní překlady Kouřim

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kouřim

Expresní překlad Kouřim

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kouřim.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kouřim

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kouřim bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kouřim nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kouřim: Norma, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Odborný text, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technologické postupy, Manuál, Příručka

Prezentační překlady Kouřim: Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Letáky, Reklama, PPC reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Knihy, Webové stránky

Ekonomické překlady Kouřim: Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Kouřim: Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Videa, Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Email

Právní překlady Kouřim: Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Žaloba, Směrnice EU, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Kouřim: Vysvědčení, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Stanovy, Plná moc, Rozsudek, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Norma, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Diplom, Certifikát, Vysvědčení, Apostila, Rodný list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad