Expresní překlady Kostelec nad Orlicí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kostelec nad Orlicí

Expresní překlad Kostelec nad Orlicí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kostelec nad Orlicí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kostelec nad Orlicí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kostelec nad Orlicí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kostelec nad Orlicí nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Kostelec nad Orlicí: Reklama, Letáky, Průvodce, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Kostelec nad Orlicí: Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Technické překlady Kostelec nad Orlicí: Norma, Odborný text, Příručka, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Návod k obsluze

Právní překlady Kostelec nad Orlicí: Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Kostelec nad Orlicí: Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Plná moc, Diplom, Apostila, Oddací list, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Rodný list, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Vysvědčení, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Certifikát, Norma, Pracovní smlouva

Všeobecné překlady Kostelec nad Orlicí: Životopisy, Email, Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad