Expresní překlady Košťany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Košťany

Expresní překlad Košťany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Košťany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Košťany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Košťany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Košťany nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Košťany: Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Akcie, Dluhopisy

Právní překlady Košťany: Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo

Soudní překlady, úřední překlady Košťany: Apostila, Revizní zpráva, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Rodný list, Úmrtní list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Vysvědčení, Diplom, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Certifikát, Oddací list, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Plná moc, Stanovy, Norma, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné překlady Košťany: Videa, Abstrakt, Novinové články, Překlady webových stránek, Dopis, Bakalářské práce, Diplomové práce, Email, Životopisy, Vědecké práce, Firemní korespondence

Technické překlady Košťany: Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Příručka, Revizní zpráva

Prezentační překlady Košťany: Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, PPC reklama, Knihy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad