Expresní překlady Kopřivnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kopřivnice

Expresní překlad Kopřivnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kopřivnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kopřivnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kopřivnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kopřivnice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kopřivnice: Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU

Prezentační překlady Kopřivnice: Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Knihy, Katalog

Technické překlady Kopřivnice: Návod k obsluze, Příručka, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma

Ekonomické překlady Kopřivnice: Výroční zprávy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Rozvahy

Všeobecné překlady Kopřivnice: Životopisy, Novinové články, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce, Dopis, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email

Soudní překlady, úřední překlady Kopřivnice: Diplom, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Oddací list, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Certifikát, Rozsudek, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Apostila, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Stanovy, Vysvědčení, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad