Expresní překlady Kladruby

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kladruby

Expresní překlad Kladruby

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kladruby.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kladruby

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kladruby bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kladruby nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kladruby: Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Žaloba

Prezentační překlady Kladruby: Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Knihy, Prezentace, Letáky, Průvodce, Reklama, PPC reklama, Webové stránky, Katalog

Všeobecné překlady Kladruby: Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence, Novinové články, Videa, Email, Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Dopis

Technické překlady Kladruby: Certifikát, Návod k použití, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Norma, Manuál

Ekonomické překlady Kladruby: Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Kladruby: Stanovy, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Soudní žaloba, Certifikát, Rodný list, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Úmrtní list, Diplom, Apostila, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Norma, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Plná moc, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad