Expresní překlady Karolinka

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Karolinka

Expresní překlad Karolinka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Karolinka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Karolinka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Karolinka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Karolinka nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Karolinka: Návod k obsluze, Technologické postupy, Odborný text, Revizní zpráva, Manuál, Návod k použití, Norma, Příručka, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva

Prezentační překlady Karolinka: Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Reklama, Knihy, Průvodce, Letáky, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Právní překlady Karolinka: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo

Ekonomické překlady Karolinka: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Karolinka: Videa, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy, Abstrakt, Novinové články, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Email, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Karolinka: Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Oddací list, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Plná moc, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Rozsudek, Notářský zápis, Stanovy, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Certifikát, Diplom, Soudní žaloba, Odvolání, Norma

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad