Expresní překlady Kadaň

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kadaň

Expresní překlad Kadaň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kadaň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kadaň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kadaň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kadaň nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kadaň: Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Norma, Manuál, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva

Všeobecné překlady Kadaň: Videa, Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Email, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Dopis

Ekonomické překlady Kadaň: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Audity projektů

Právní překlady Kadaň: Smlouva, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Kadaň: Soudní žaloba, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Certifikát, Rozsudek, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Odvolání, Vysvědčení, Živnostenský list, Notářský zápis, Apostila, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Plná moc, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy

Prezentační překlady Kadaň: Letáky, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Reklama, Knihy, Tiskoviny, Průvodce, Billboardy a plakáty, Prezentace

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad