Expresní překlady Jílové

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jílové

Expresní překlad Jílové

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jílové.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jílové

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jílové bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jílové nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jílové: Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Jílové: Email, Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce

Technické překlady Jílové: Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Odborný text, Příručka

Prezentační překlady Jílové: Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, Knihy, Katalog, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Jílové: Notářský zápis, Vysvědčení, Revizní zpráva, Apostila, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Norma, Plná moc, Odvolání, Vysvědčení, Oddací list, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Rodný list, Stanovy, Rozsudek, Certifikát, Pracovní smlouva

Právní překlady Jílové: Smlouva, Odvolání, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad