Expresní překlady Jaroměř

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jaroměř

Expresní překlad Jaroměř

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jaroměř.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jaroměř

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jaroměř bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jaroměř nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Jaroměř: Webové stránky, Knihy, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Katalog

Technické překlady Jaroměř: Revizní zpráva, Návod k obsluze, Norma, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Odborný text

Všeobecné překlady Jaroměř: Email, Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Bakalářské práce, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Firemní korespondence

Právní překlady Jaroměř: Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo

Ekonomické překlady Jaroměř: Akcie, Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Jaroměř: Soudní žaloba, Apostila, Pracovní smlouva, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Diplom, Norma, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Plná moc, Rozsudek, Stanovy, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Oddací list, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Certifikát, Živnostenský list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad