Expresní překlady Janovice nad Úhlavou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Janovice nad Úhlavou

Expresní překlad Janovice nad Úhlavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Janovice nad Úhlavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Janovice nad Úhlavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Janovice nad Úhlavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Janovice nad Úhlavou nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Janovice nad Úhlavou: Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Manuál, Příručka, Certifikát, Návod k použití

Ekonomické překlady Janovice nad Úhlavou: Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie

Prezentační překlady Janovice nad Úhlavou: Prezentace, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Knihy, Průvodce, Letáky, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty

Právní překlady Janovice nad Úhlavou: Dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba

Všeobecné překlady Janovice nad Úhlavou: Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa, Životopisy, Vědecké práce, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt, Novinové články, Email, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Janovice nad Úhlavou: Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Notářský zápis, Plná moc, Úmrtní list, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Norma, Vysvědčení, Rozsudek, Odvolání, Apostila, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Diplom, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Oddací list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad