Expresní překlady Jablunkov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jablunkov

Expresní překlad Jablunkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jablunkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jablunkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jablunkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jablunkov nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Jablunkov: Webové stránky, Tiskoviny, Letáky, Inzertní a PR články, Průvodce, Billboardy a plakáty, Prezentace, Knihy, Katalog, Reklama, PPC reklama

Technické překlady Jablunkov: Revizní zpráva, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Manuál, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Odborný text

Právní překlady Jablunkov: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Jablunkov: Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Zakladatelská listina, Rodný list, Stanovy, Apostila, Úmrtní list, Plná moc, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Certifikát, Vysvědčení, Norma, Vysvědčení, Revizní zpráva, Odvolání, Notářský zápis, Soudní žaloba, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Oddací list, Živnostenský list

Ekonomické překlady Jablunkov: Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Jablunkov: Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Dopis, Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad