Expresní překlady Ivančice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ivančice

Expresní překlad Ivančice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ivančice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ivančice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ivančice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ivančice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Ivančice: Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Právní překlady Ivančice: Právní dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo

Technické překlady Ivančice: Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Odborný text, Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát

Prezentační překlady Ivančice: Prezentace, Průvodce, Letáky, Knihy, Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Inzertní a PR články, Katalog, PPC reklama

Všeobecné překlady Ivančice: Abstrakt, Videa, Firemní korespondence, Životopisy, Novinové články, Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Diplomové práce, Vědecké práce, Email

Soudní překlady, úřední překlady Ivančice: Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Potvrzení o studiu, Norma, Certifikát, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Oddací list, Úmrtní list, Plná moc, Revizní zpráva, Odvolání, Stanovy, Vysvědčení, Soudní žaloba, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Rozsudek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad