Expresní překlady Hranice (okres Přerov)

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hranice (okres Přerov)

Expresní překlad Hranice (okres Přerov)

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hranice (okres Přerov).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hranice (okres Přerov)

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hranice (okres Přerov) bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hranice (okres Přerov) nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hranice (okres Přerov): Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Právní překlady Hranice (okres Přerov): Obchodní právo, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Hranice (okres Přerov): Webové stránky, Průvodce, Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Hranice (okres Přerov): Revizní zpráva, Certifikát, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Diplom, Rodný list, Oddací list, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Notářský zápis, Odvolání, Apostila, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Plná moc, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy

Všeobecné překlady Hranice (okres Přerov): Firemní korespondence, Abstrakt, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Vědecké práce, Videa, Životopisy, Novinové články, Dopis, Email

Technické překlady Hranice (okres Přerov): Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Manuál

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad