Expresní překlady Hranice (okres Cheb)

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hranice (okres Cheb)

Expresní překlad Hranice (okres Cheb)

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hranice (okres Cheb).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hranice (okres Cheb)

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hranice (okres Cheb) bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hranice (okres Cheb) nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Hranice (okres Cheb): Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání, Žaloba, Obchodní podmínky, Dokumenty

Prezentační překlady Hranice (okres Cheb): Tiskoviny, Webové stránky, Reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Hranice (okres Cheb): Akcie, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Hranice (okres Cheb): Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Hranice (okres Cheb): Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Vysvědčení, Stanovy, Vysvědčení, Plná moc, Průkaz totožnosti, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Diplom, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Apostila, Certifikát, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Norma, Pracovní smlouva, Rozsudek, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list

Technické překlady Hranice (okres Cheb): Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Norma, Návod k použití, Revizní zpráva, Odborný text, Certifikát, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad